Evaluatie - Media en ICT in de klas

Via dit document willen we dat de kinderen zichzelf leren evalueren én bijsturen.